Sångböcker

Vad tänker du på när du läser eller hör ordet ”sångböcker”? Min egna första tanke när jag läser sångböcker är att det säkert är en bok om sånger för barn. Sådana böcker med visor och barnsånger som man sjöng i skolan och på dagis under min egen uppväxt men även nyare barnvisor som kommit till. Helt enkelt ett samlingsverk för barnvisor och barnsånger. Men ordet ”sångböcker” är faktiskt så mycket större än så! Det finns kristna sångböcker, sångböcker för olika föreningar och partier, till exempel studentkåren har kantats av traditioner med visor och ballader. Förr i tiden var det många kampsånger som bevarade i olika sångböcker.

Studentkårens sångböcker

I den studentikosa traditionen är sången väldigt viktig och central på alla sittningar och traditionella fester på studentkåren. Det är viktigt att behålla och bevara traditionerna och därför skrivs alla sånger ner i sångböcker för studenter. Sedan sjungs dom på alla sittningar och på så sätt förs traditionen vidare från student till student, år efter år, och skulle någon tveka på texten så är det bara att gå tillbaka till studentkårens sångböcker.

Religiösa sångböcker

Jehovas vittnen finns över hela jorden och deras sångböcker har genomgått många översättningar för att de ska inkludera alla språk där Jehovas vittnen verkar. För de som översätter dessa sånger är det viktigt att de hanterar originaltexten på ett sådant att sångtexterna blir meningsfulla, vackra och lätta att komma ihåg. De som sjunger texterna ska direkt förstå innebörden av varje strof och svårigheten med att översätta till alla olika språk blir att få texterna och musiken att fungera tillsammans och flyta på naturligt. Detta är verkligen en utmaning men något som Jehovas vittnen har lyckats bra med då de har fått anvisningar om att översättaren får lov att skriva om texterna vid översättning till andra språk så länge som de fångar innebörden i originaltexten.